Αναρτήθηκε από: olpnek | Ιουνίου 30, 2016

Οι (τελευταίες) αλλαγές στο νόμο για τον ΟΛΠ

olp-286x230

Προσπάθεια να… πέσουν οι «τόνοι» έχει ξεκινήσει από την πλευρά της κυβέρνησης για το θέμα, που ανέκυψε με την Cosco κατά την διαδικασία ψήφισης στη Βουλή της νέας σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ, η οποία ουσιαστικά θα διέπει τις σχέσεις των δύο πλευρών μετά από την πώληση του Οργανισμού.

Η κινέζικη πλευρά σε μια εξαιρετικά έντονη επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ ισχυρίστηκε ότι είχαν γίνει αλλαγές στο τελικό κείμενο, που είχε φτάσει στη Βουλή «στοχοποιώντας» ως υπεύθυνο τον υπουργό Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα αν και όπως έγινε γνωστό και επίσημα το τελικό κείμενο είχε συνταχθεί από την Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Αυτή η- τουλάχιστον-… άκομψη στοχοποίηση του υπουργού ερμηνεύεται από πολλούς ως επιβεβαίωση της φημολογίας ότι κάποια (εγχώρια;) στελέχη της κινέζικης εταιρείας δεν θα στεναχωριόντουσαν ιδιαίτερα εάν απομακρυνόταν από την θέση του ο κ. Δρίτσας…..

Στο μεταξύ, ο κ. Δρίτσας, σε μια έντονη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης αντέδρασαν σα να ήταν δικηγόροι της Cosco, κατέθεσε έξη νομοτεχνικές βελτιώσεις, από τις οποίες οι δύο (για το άρθρο 6) έγιναν βάσει παρατηρήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.

Ωστόσο, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έκανε και ορισμένες ακόμα παρατηρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συγκεκριμένα:
    Επί του άρθρου 1: « Όπως, μάλιστα, γίνεται δεκτό και έχει επισημανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όταν κυρώνεται σύμβαση με νομοθετική πράξη, οι σχετικοί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων όροι της εξακολουθούν να έχουν συμβατικό χαρακτήρα.
Αντιθέτως, οι όροι της που αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν απρόσωπους κανόνες που δεσμεύουν τρίτους, έχουν τη φύση νομοθετικής διάταξης και, ως εκ τούτου, οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών είναι δυνατόν να προσβάλλονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας».

•    Επί του Άρθρου 10: «Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 ορίζεται ότι «[γ]ια τους χώρους και τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, η “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” δεν υπόκειται στο νόμο 4223/2013, όπως ισχύει, ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο νόμο με ανάλογες έννομες συνέπειες και δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιουδήποτε ειδικού ή γενικού φόρου ή τέλους αναφορικά με ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τους ως άνω χώρους και τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία».
Ευνοήτως, η εν λόγω ρύθμιση δεν περιορίζει την ευχέρεια του νομοθέτη να επιβάλει, στο μέλλον, διά νεώτερης ειδικής διάταξης, «ειδικ[ό] ή γενικ[ό] φόρ[ο] ή τέλ[ο]ς αναφορικά με ακίνητη περιουσία» που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης»

Κατά συνέπεια: Για ορισμένες πράξεις της νέας ιδιοκτήτριας του ΟΛΠ υπάρχει δυνατότητα προσφυγής από τρίτους στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πως δεν απεμπολείται το δικαίωμα του Δημοσίου (κάποια στιγμή) να επιβάλει φορολογία στην ακίνητη περιουσία της Cosco, όπως αυτή που πληρώνει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης…

Από εκεί και πέρα, με άλλες νομοτεχνικές βελτιώσεις:

Στο άρθρο 5 παρ. 1, που είχε προκαλέσει την εντονότερη αντίδραση της Cosco καθώς αναφερόταν ότι «Καμία διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται με τρόπο που εμποδίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Σε αυτό προστέθηκε η φράση «… οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν να ασκούνται με τρόπο αντίθετο με τα προβλεπόμενα στην κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης».

Στο άρθρο 9 παρ. 1. Εκεί αναφερόταν ότι η ΟΛΠ ΑΕ «δύναται να προκηρύττει διαγωνισμούς και να αναθέτει συμβάσεις έργων ως ιδιωτικές συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου».
Εδώ προστέθηκε η φράση «χωρίς να υποχρεούται προς τούτο να ακολουθήσει τυπικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 3 προστέθηκε ότι οι διοικητικές εγκρίσεις από την Περιφέρεια Αττικής για οριστικές μελέτες σχετικά με έργα «τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της οριστικής μελέτης, συνοδευόμενης από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης».

Τέλος, βελτιώσεις έχουν γίνει και στο άρθρο 12 σχετικά με τις αρμοδιότητες του νέου ΟΛΠ.

Ο Θ. Δρίτσας

Νωρίτερα, ο υπουργός Ναυτιλίας μιλώντας στη Βουλή ανέφερε ότι «εξαντλήσαμε την προσπάθεια και όλη την καλή πίστη για την άρση κάθε επιφύλαξης για να μη μείνει η παραμικρή υποψία, ότι η κυβέρνηση δεν είναι συνεπής με τις συμφωνίες που κάνει»
«Γεννήθηκε μείζον θέμα χωρίς λόγο», είπε και προσέθεσε ότι δεν υπήρχε λόγος για όλη αυτή την αναταραχή, ενώ επανέλαβε ότι οι αλλαγές που έγιναν δεν αποτελούν σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίαση των συμφωνημένων.
«Θέλω να πιστεύω ότι ο παραχωρησιούχος έχει αποδεχτεί νομικές συμβουλές «υπερβολικής κάλυψης»», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρίτσας, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να αξιοποιήσει το θέμα που δημιουργήθηκε για να αναδείξει τη δήθεν αναξιοπιστία της κυβέρνησης.
Συνεχίζοντας, επανέλαβε ότι επρόκειτο για παρεμβάσεις οι οποίες συνέτειναν στην καλή νομοθέτηση και εξυπηρετούν και τις δυο πλευρές και αποφεύγονται μελλοντικές τριβές που θα μπορούσαν όπως είπε να εμποδίσουν την αναπτυξιακή προοπτική.
«Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις μπορούν πραγματικά να βελτιωθούν, να δοκιμαστούν και στην πράξη και να αξιολογηθούν», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Δρίτσας αναφέρθηκε στις διαφοροποιήσεις που έχει η σημερινή συμφωνία από τη σύμβαση που είχε διαμορφωθεί κατά το παρελθόν από την κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων την εξαίρεση αρχαιολογικών χώρων και ακινήτων που βρίσκονται μέσα στη λιμενική ζώνη, και στην παραχώρηση της ακτογραμμής των «Λιπασμάτων» στον Δήμο Δραπετσώνας «μετά από αγώνες 20 ετών», όπως ανέφερε.
Ο κ. Δρίτσας σημείωσε επίσης την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δημοσίου συμφέροντος τις οποίες ασκούσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς στη Δημοσία Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), «απόφαση η οποία απετέλεσε την αιτία να μας ασκηθεί κριτική ότι είμαστε κρατιστές», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ένταση από την αντιπολίτευση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Ν. Δένδιας, ισχυρίστηκε ότι η επιστολή της Cosco μιλά εμμέσως «περί απατεωνιάς» υποστηρίζοντας ότι «ή εσείς εξαπατάτε τον αντισυμβαλλόμενο ή αυτός όλους εμάς».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Συμπαράταξη, Αν. Λοβέρδος, χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις αναφερόμενος σε «κλοπή» και «πορτοφολά».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, Γ. Καρράς, υποστήριξε ότι δίνεται μια κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό που αποδυναμώνει την διαπραγματευτική της ικανότητα.
Αναβολή της συνεδρίαση μέχρι να έρθουν οι αλλαγές ζήτησε το Ποτάμι, ενώ η Χρυσή Αυγή προανήγγειλε ότι θα καταθέσει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία.
Η Δ. Μανωλάκου από το ΚΚΕ υποστήριξε ότι «όλες οι κυβερνήσεις τα έχετε δώσει όλα στο κινέζικο μονοπώλιο».

Φ. Βάκη: Με ποιους είστε;
Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Φ. Βάκη, μίλησε για υποκρισία όσον αφορά την στάση της αντιπολίτευσης και τόνισε ότι «η δουλειά της εταιρείας είναι να προασπίζεται τα δικαιώματά της κι η δική μας να προασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον». Μάλιστα προκάλεσε την αντιπολίτευση να απαντήσει με ποιους είναι κι αν ταυτίζεται με τους δικηγόρους της Cosco.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ., Θ. Παπαχριστόπουλος, ζήτησε να πέσουν οι τόνοι εμφανιζόμενος ανοικτός σε αλλαγές εφόσον αυτές αποτελούν διαπραγμάτευση μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο Κ. Κατσαφάδος

Με αφορμή την εμπλοκή που προέκυψε στην υπόθεση της πώλησης  του ΟΛΠ στην Cosco ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κατσαφάδος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση του κ.Τσίπρα, επιβεβαιώνει καθημερινά πόσο ανίκανη και επικίνδυνη είναι.
Το θέμα που ανέκυψε με την COSCO είναι μείζον.
Αποκαλύπτεται ότι ο αρμόδιος Υπουργός επιχείρησε να αλλάξει και να παραχαράξει το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την κινεζική εταιρεία.
Ποιος επενδυτής μπορεί πλέον να εμπιστευθεί αυτή την κυβέρνηση, που αλλοιώνει διακρατικές συμφωνίες και συμβάσεις, με τόση μεγάλη ευκολία;
Οι ανεύθυνοι ιδεοληπτικοί, που ανέλαβαν με τα ψέματα τη διακυβέρνηση της χώρας, αποδεικνύονται επικίνδυνοι.
Εκθέτουν τη χώρα διεθνώς και μεταχειρίζονται το Κοινοβούλιο ως πλυντήριο για τις σκοπιμότητες και τις επιδιώξεις τους.»

Η ΟΜΥΛΕ

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας σε ανακοίνωσή της σημειώνει τα εξής:

Η ΟΜ.Υ.Λ.Ε με την χθεσινή της παρέμβαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου συζητήθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του ΟΛΠ, κατέθεσε για μια ακόμη φορά την διαφωνία της για την πώληση των ΟΛΠ και ΟΛΘ και ανέδειξε όλες τις παρατυπίες που περιέχουν η Σύμβαση Παραχώρησης και ο Κυρωτικός Νόμος.
Αυτό, όμως, που κυρίως ανέδειξε ήταν όλα τα ζητήματα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και απαίτησε την διασφάλιση των εργαζομένων, απόλυτα συμβατή με την κείμενη εργατική νομοθεσία.
Προϋπόθεση αυτής της διασφάλισης είναι η διαγραφή από την διάταξη 10Α της φράσης «κατάργηση (του ΓΚΠ) από το ΔΣ/ΟΛΠ» και την συμπλήρωση της διάταξης με την φράση «στο ισχύον δίκαιο με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή διαιτητική απόφαση». Πρέπει, δηλαδή, να αποτυπωθεί στην συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση αυτό που αποτυπώνεται στη Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου και φέρει τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργών.
Καλέσαμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πράξει το αυτονόητο και να θεσμοθετήσει την διασφάλιση των εργαζομένων.
Κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να του επιτραπεί να είναι πάνω από τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας μας.
Η Κυβέρνηση, αλλά και τα Πολιτικά Κόμματα, πρέπει να αντιληφθούν ότι η πολυπόθητη ανάπτυξη δεν μπορεί να επέλθει με παραβιάσεις βασικών κανόνων του εργατικού δικαίου και την διάλυση των εργασιακών σχέσεων.
Το εργατικό μαζικό κίνημα δίνει την μάχη για την υπεράσπιση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως αυτές κατοχυρώνονται μέσα από το Σύνταγμα.
Τίθεται πλέον θέμα Δημοκρατίας και Εθνικής Κυριαρχίας. Η Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο οφείλουν να απαντήσουν.
Οι πάντες κρίνονται.

Ο Γ. Γαβρίλης

Τέλος, να σημειωθεί ότι στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής είχε τοποθετηθεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δύο αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμένα Πειραιά, οι οποίες ήταν  σύμφωνες με τις εκφρασμένες θέσεις όλων των Φορέων της ευρύτερης περιοχής και ανέπτυξε τους λόγους, που οδήγησαν σε αυτές τις αποφάσεις:
(α) Η αποτίμηση της παρουσίας της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά τα τελευταία χρόνια είναι αρνητική.
Πέρα από τις προκλητικές φοροαπαλλαγές που απολαμβάνει η εταιρεία, δεν συνέβαλλε στο ελάχιστο στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην Οικονομία. Επίσης, παρά τις «πολυδιαφημισμένες» θέσεις εργασίας όχι μόνο δεν δημιούργησε νέες σταθερές θέσεις, αντίθετα υποβάθμισε ποιοτικά και ποσοτικά τις υφιστάμενες, εγκαθιστώντας ένα μοντέλο «εργολάβων».
(β) Η κυρίαρχη θέση, που έχει, από το 2008, η κινέζικη εταιρεία στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της επέτρεψε να αυξήσει κατά 30% τα κόστη στο εισαγωγικό- εξαγωγικό φορτίο της χώρας.
Αυτή η κυριαρχία θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά την απόκτηση του ελέγχου του ΟΛΠ αφού διαγωνισμός, που διεξήχθη με μια μόνο προσφορά,  οδηγεί- σε αντίθεση με τις αρχές ακόμα και της ελεύθερης αγοράς- στη δημιουργία ενός πανίσχυρου ιδιωτικού μονοπωλίου, στη θέση μιας δημόσιας, κερδοφόρας επιχείρησης όπως είναι ο ΟΛΠ.
Ένα τέτοιο μοντέλο, που είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, δεν συνιστά παράδειγμα υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος.
(γ) Η ισχύουσα νομοθεσία για το Αττικό Λιμενικό Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στη Cosco να ελέγξει με διαδικασίες fast track, σε συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ, ΟΛΑ τα λιμάνια της Αττικής (Ραφήνα, Λαύριο, Ελευσίνα)
(δ) Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι αντιμετωπίζονται σα μια… λεπτομέρεια και αφήνονται απροστάτευτοι στη κινεζοποίηση των εργασιακών σχέσεων και στο κίνδυνο απολύσεων. Η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, με συγκροτημένα δικαιώματα, μας αφορά όλους. Γι’ αυτό η κοινή προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι τη τελική δικαίωση.

Πηγή: Pireas2Day

Advertisements
Αναρτήθηκε από: olpnek | Ιουνίου 21, 2016

Συνεχίζει τον αγώνα η ΟΜΥΛΕ

Συντάκτης: Χριστίνα Παπασταθοπούλου

Τη συνέχιση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης για 48 ώρες ακόμα αποφάσισε το βράδυ της Τρίτης η ΟΜΥΛΕ, μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στην οποία συμμετείχαν και συνάδελφοί τους από τη Θεσσαλονίκη.

Επίσης οι Λιμενεργάτες του ΟΛΘ αποφάσισαν νέα 24ωρη απεργία η οποία ξεκινάει από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Λιμενεργάτες του ΟΛΠ τη Δευτέρα σταμάτησαν την απεργία τους.

Την Πέμπτη οι υπάλληλοι των λιμανιών θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια θα κάνουν πορεία στο υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ θα αποστείλουν και επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Ναυτιλίας στην οποία θα επικεντρώνονται σε δυο βασικά σημεία. Στη διάταξη-ρύθμιση που προστέθηκε από την κυβέρνηση στο κυρωτικό νόμο για την Σύμβαση Παραχώρησης Δημοσίου-ΟΛΠ και η οποία αφορά το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού (ΓΚΠ) η οποία κατά τον υπουργό Ναυτιλίας διασφαλίζει απόλυτα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Άποψη με την οποία διαφωνούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καθώς εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη διάταξη διατηρεί μεν σε ισχύ τον ΓΚΠ αλλά ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα στο ΔΣ του ΟΛΠ να τον καταργεί και να τον αντικαθιστά. Για τους λόγους αυτούς ως έσχατη λύση ζητούν την απαλοιφή από τη διάταξη της επικίνδυνης φράσης «κατάργηση» από το ΔΣ του ΟΛΠ γιατί, όπως σημειώνουν, αν η λέξη «κατάργηση» παραμείνει σημαίνει ότι η Cosco ως ΟΛΠ ΑΕ θα αποκτήσει πλήρες «διευθυντικό δικαίωμα» και θα καταργήσει κάθε πρόβλεψη του ΓΚΠ.

Επίσης θα ζητούν να τους δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το θέμα των μετατάξεων.

Την Πέμπτη το βράδυ θα συνεδριάσουν εκ νέου για να επανεκτιμήσουν την κατάσταση.

Ανακοίνωση ΟΜΥΛΕ

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

 

 

Συντάκτης: Χριστίνα Παπασταθοπούλου

Σε ένα «πόλεμο» ανακοινώσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σωματεία των εργαζομένων ΟΛΠ-ΟΛΘ έχει εξελιχθεί πλέον η αντιπαράθεση των δύο πλευρών για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων-απεργών στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ είχαν προηγηθεί το πρωί δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγας Γεροβασίλη και αμέσως μετά ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ, της Ένωσης Λιμενεργατών και του Συνδέσμου Εποπτών-Αρχιεργατών ο υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας προχώρησε σε νέες διευκρινιστικές δηλώσεις επί των δηλώσεων της Ολ. Γεροβασίλη.

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση ο Θ. Δρίτσας αναλύει τι έχει πράξει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τους καλεί να αποτιμήσουν με νηφαλιότητα τις θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Νομοθετικές ρυθμίσεις στον Κυρωτικό Νόμο

Νωρίτερα, η κυβέρνηση δια της κυβερνητικής εκπροσώπου ανέφερε πως οι Κανονισμοί Προσωπικού και Εσωτερικής Οργάνωσης του ΟΛΠ, που κατοχυρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, παραμένουν σε ισχύ μέχρι ν’ αλλάξουν…

Με αυτή τη… δέσμευση η κυβέρνηση θεωρεί ότι κατοχυρώνει τους εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι στην ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγας  Γεροβασίλη αναγνωρίζεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι αυτό δεν αποτελεί ουσιαστική κατοχύρωση των εργαζόμενων καθώς αναφέρεται πως στην Θεσσαλονίκη δρομολογείται «πληρέστερη κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων».

Και το ερώτημα είναι: Γιατί πριν ολοκληρωθεί, τον περασμένο Ιανουάριο, ο διαγωνισμός του ΟΛΠ δεν επιδιώχθηκε τροποποίηση της προκήρυξης, όπως- κατά την ανακοίνωση- θα γίνει στη Θεσσαλονίκη;

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Με νομοθετικές ρυθμίσεις στον Κυρωτικό Νόμο που θα εισαχθεί στη Βουλή για την έγκριση της Σύμβασης Παραχώρησης θα προβλέπεται:

  1. Η διατήρηση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και η όποια ενδεχόμενη αντικατάστασή του θα μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
  2. Η διατήρηση, επίσης, σε ισχύ του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΠ ΑΕ μέχρι την ενδεχόμενη κατάργηση και αντικατάστασή του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Η δυνατότητα επιλογής μετάταξης των εργαζομένων τόσο στην ΟΛΠ ΑΕ όσο και στην ΟΛΘ ΑΕ σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι σε ότι αφορά την σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στην ΟΛΘ ΑΕ και με δεδομένο ότι το αναρτηθέν σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης δεν έχει ακόμα δεσμευτικό χαρακτήρα, έχουν δρομολογηθεί επίσημες πρωτοβουλίες των συναρμοδίων Υπουργείων και της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ και το ΤΑΙΠΕΔ, για την πληρέστερη κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων».

«Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η Κυβέρνηση εκτιμά ότι έχει ανταποκριθεί, υπό τις παρούσες συνθήκες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις επιδιώξεις που η ίδια έθεσε. Θεωρούμε, επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του απεργιακού αγώνα των εργαζομένων στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη», σημειώνει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά το κείμενο

Ανακοινώσεις-Γεροβασίλη

Η απάντηση των εργαζόμενων

Η αντίδραση των εκπροσώπων των εργαζόμενων ήταν άμεση στη κυβερνητική ανακοίνωση και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και η Ένωση Αρχιεργατών- Εποπτών ΟΛΠ σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής

Για τη σωστή ενημέρωση των εργαζομένων, των χρηστών των Λιμανιών, των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της κοινής γνώμης, παραθέτουμε τα εξής:

Η Διάταξη που μας προτάθηκε χθες από το Υπουργείο Ναυτιλίας:

«α) ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)», ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 5115.01/02/2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄390 26.2.2004) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την κατάργηση του από το ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε. και την αντικατάσταση του κατά τις ισχύουσες, κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.»

Η Διάταξη που προτείναμε τα συνδικάτα:

«α) ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)», ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 5115.01/02/2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄390 26.2.2004) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση του κατά τις ισχύουσες, κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, στο ισχύον δίκαιο με συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση.»

Η ανακοίνωση της Κυβέρνησης:

«1. Η διατήρηση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και η όποια ενδεχόμενη αντικατάστασή του θα μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.»
Είναι φανερό ότι η διάταξη που προτάθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας παραπέμπει σε κατάργηση του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και μάλιστα με απλή απόφαση του ΔΣ/ΟΛΠ (δηλ. της COSCO) ενώ είναι κανονιστική πράξη τριών υπουργών. Δίνεται δηλαδή νομοθετική αρμοδιότητα στην COSCO και παραπέμπει στην απόλυτη επιβολή της για πλήρη απορρύθμιση-κινεζοποίηση των εργασιακών σχέσεων σε ΟΛΠ-ΟΛΘ».

«Ο καθένας μπορεί ν’ αντιληφθεί τώρα πλέον το μέγεθος της παραπλάνησης που επιχειρεί η κυβέρνηση. Όσο πιο γρήγορα η Κυβέρνηση σταματήσει την άθλια μεθόδευση και υιοθετήσει την ελάχιστη θέση των εργαζομένων όπως την παραθέτουμε, τόσο πιο γρήγορα θα οδηγηθούν τα λιμάνια σε ηρεμία.

Τα ψέματα της κυβέρνησης σπέρνουν ανέμους και θερίζουν θύελλες», καταλήγει η ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η ανακοίνωση των οργανώσεων

Συνδικάτα-Ανακοίνωση

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Αναρτήθηκε από: olpnek | Ιουνίου 18, 2016

Ακαρπη η συνάντηση Δρίτσα- εργαζόμενων ΟΛΠ

LIMANI_01_260511

Με «ελιγμούς»… ισορροπίας επιδιώκει η κυβέρνηση να «κλείσει» άρον άρον το θέμα της πώλησης του ΟΛΠ και εν συνεχεία του ΟΛΘ εν όψει του επικείμενου ταξιδιού του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Κίνα.

Έτσι, την Παρασκευή 17/6 μετά από πολλές αναβολές έγινε, τελικά, συνάντηση του υπουργού Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων, που απέβη άκαρπη.

Έτσι, τα Σωματεία εργαζομένων στο λιμάνι ξεκαθαρίζουν ότι:

«Συνεχίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις με ενότητα και αγανάκτηση για την ΚΟΡΟΪΔΙΑ».

Και καλούν προσωπικά τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα «ν’ αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους εργαζόμενους στα λιμάνια και στην καταστροφή που επέρχεται για όλους τους εργαζόμενους της χώρας με την απειλούμενη ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΗΣΗ των εργασιακών σχέσεων».

Όπως είχε γράψει το Pireas2day.gr (για να δείτε την ανάρτηση πατήστε εδώ) η κυβερνητική πλευρά βρισκόταν, τις τελευταίες μέρες, σε διαρκείς διαβουλεύσεις τόσο μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων όσο και με τους αγοραστές για την διαμόρφωση μιας πρότασης προς τους εργαζόμενους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά της Cosco φάνηκε αρνητική να δεχτεί αλλαγές που θα τις δημιουργούσαν δεσμεύσεις ειδικά για τα εργασιακά καθώς εκφρασμένη βούληση είναι να παραληφθεί το λιμάνι «καθαρό» από δεσμεύσεις όπως είχε γίνει και με την προβλήτα ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Έτσι, όπως αποκαλύπτουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και Ένωση Αρχιεργατών- Εποπτών ΟΛΠ:

•    «Δόθηκε από τον Υπουργό στα συνδικάτα μια διάταξη που πρόκειται να κατατεθεί στον κυρωτικό νόμο για την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελλ. Δημοσίου-ΟΛΠ, η οποία όπως ισχυρίζεται διατηρεί σε ισχύ τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού (ΓΚΠ) ενώ ταυτόχρονα στην ίδια διάταξη, δίνει το δικαίωμα στο ΔΣ του ΟΛΠ να τον καταργήσει! Στη συνέχεια δίνει το δικαίωμα αντικατάστασης του ΓΚΠ σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις χωρίς να αναφέρεται ρητά  στην συλλογική διαπραγμάτευση ή στη διαδικασία της διαιτητικής απόφασης, που ήδη προβλέπονται».

«Παραχωρούν το δικαίωμα στην COSCO να καταργεί μια κανονιστική πράξη χωρίς αυτό να προβλέπεται από κανένα νόμο. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ενδοτικότητας προς την COSCO και αυτό αποτελεί όχι μόνο πρόκληση αλλά και υποτέλεια για ένα κυρίαρχο κράτος. Παραδώσαν το λιμάνι «μπιρ παρά» και τώρα πουλάνε τους εργαζόμενους», υπογραμμίζουν στην ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, που ξεκαθαρίζουν ότι:

«Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια έχουμε αξιοπρέπεια και δεν μπορούμε να το  ανεχθούμε».

Από εκεί και πέρα στη συζήτηση τέθηκε από την πλευρά του Υπουργείου το θέμα των μετατάξεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν παρουσιάστηκε καμιά συγκεκριμένη διάταξη.

«Όπως προφορικά αναφέρθηκε, προτίθενται να θεσμοθετήσουν μετατάξεις σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις όπου και αν αυτές υπάρχουν, μετατρέποντας έτσι τους εργαζόμενους σε περιοδεύοντα θίασο».

Παράλληλα, είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ, που θα επιλέξουν τελικά τη μετάταξη θα χάσουν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιακών δικαιωμάτων τους ενώ και μισθολογικά θα υπαχθούν στο Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου.

Όσον αφορά τον ΟΛΘ «ψέλλισαν περί ελέγχου της εργολαβοποίησης, γεγονός που σημαίνει ότι θεωρούν δεδομένη μια τέτοια εξέλιξη. Παράλληλα αναφέρθηκαν κάποιες διευθετήσεις για την Προβλήτα Ι και βελτιωτικές… αποσαφηνίσεις για τα εργασιακά»

«Οι μάσκες έπεσαν, πούλησαν τον ΟΛΠ, πουλάνε τον ΟΛΘ και για ένα ταξίδι στην Κίνα πουλάνε τους εργαζόμενους στα λιμάνια. Ποιο μπορεί άραγε να είναι το «αντάλλαγμα» γι’ αυτή την θυσία;

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια δεν έχουμε τίποτα άλλο από να απαντήσουμε στον εμπαιγμό. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στις παραγωγικές τάξεις. Πρέπει  όμως όλοι ν’ αντιληφθούν ότι απέναντι στην επερχόμενη καταστροφή σε πολλούς κλάδους, μόνο όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε ένα φραγμό», υπογραμμίζουν τα σωματεία. Και καταλήγουν:

«Συνεχίζουμε έναν αγώνα που δεν είναι συντεχνιακός και σηκώνει το βάρος της αντίστασης και για άλλους εργαζόμενους καθώς και μικρομεσαίους επαγγελματίες που θα εξαφανιστούν από τον ολοκληρωτισμό της COSCO μετά τη μονοπωλιακή της παντοδυναμία στον Πειραιά».

Πηγή: Pireas2Day

Αναρτήθηκε από: olpnek | Ιουνίου 11, 2016

ΟΛΠ: Πρώτη φορά χωρίς εργαζόμενους το ΔΣ!

pitsiorlas

Με «μοχλό πίεσης» την κρουαζιέρα κυβέρνηση & ΤΑΙΠΕΔ προσπαθούν να κάμψουν τον αγώνα των εργαζόμενων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι την Παρασκευή προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των ΟΛΠ και ΟΛΘ και ζητώντας να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στον Πειραιά.

Ωστόσο, ειδικά για το λιμάνι του Πειραιά οι εξελίξεις παίρνουν καταιγιστικό χαρακτήρα καθώς:
1.    Σε μια ολιγόωρη Γενική Συνέλευση, που έγινε την Παρασκευή, στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το ΤΑΙΠΕΔ ως βασικός μέτοχος ενέκρινε τη τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης Δημοσίου- ΟΛΠ.
Έτσι, πλέον απομένει η έγκριση από τη Βουλή για να προχωρήσει, στη τελευταία φάση, η διαδικασία παραχώρησης των μετοχών του ΟΛΠ στη Cosco.
2.    Η Γ.Σ. ενέκρινε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ, που θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραχώρηση των μετοχών και για πρώτη φορά από τη σύσταση του Οργανισμού το 1930 δεν μετέχουν εκπρόσωποι των εργαζόμενων!

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι στην ανακοίνωση του ΟΛΠ ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης αναφέρεται ως εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά. Ωστόσο, αυτή η θέση με την τροποποίηση του Καταστατικού του ΟΛΠ δεν υπάρχει πλέον και ο κ. Μώραλης όπως και ο δήμαρχος Περάματος Γ. Λαγουδάκης μετέχουν ως εκπρόσωποι των μετόχων, δηλαδή του ΤΑΙΠΕΔ.

Πάντως, αυτή την φορά για να αποφευχθούν εντάσεις επιτράπηκε κανονικά η είσοδος στο χώρο της ΓΣ των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. (Γιώργος Γεωργακόπουλος, πρόεδρος ΟΜΥΛΕ, και Νίκος Γεωργίου, πρόεδρος λιμενεργατών), όπως επίσης και μικρομετόχων εργαζομένων στον Οργανισμό.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΟΜΥΛΕ εξήγησε στους μετόχους τους λόγους για τους οποίους θεωρούν παράνομη τη μέχρι τώρα διαδικασία και έκανε γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες θα στείλουν εξώδικο όπου και θα τους καταγράφουν αναλυτικά.

Επίσης ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και θα συνεχίσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις.

Οι εργαζόμενοι αναφορικά με τις εργασιακές τους σχέσεις (βασικό αίτημα των πολυήμερων απεργιακών τους κινητοποιήσεων) υποστηρίζουν ότι η σύμβαση «πριμοδοτεί τις υπεργολαβίες σε βάρος των θεσπισμένων εργασιακών σχέσεων», ενώ καταγγέλλουν ότι «ενδεικτική του αποικιοκρατικού χαρακτήρα της είναι η πρόνοια του άρθρου 22 που απαγορεύει στο ελληνικό κράτος να νομοθετήσει μελλοντικά ενάντια στα συμφέροντα της Σύμβασης».

Υπογραμμίζουν ακόμα ότι αυτό το μοντέλο σύμβασης, σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ, θα επαναληφθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ιδιαίτερα αρνητικό προηγούμενο και για τις υπόλοιπες ιδιωτικοποιήσεις που ακολουθούν.

Και κατάληψη στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ

Νωρίτερα ομάδα συνδικαλιστών ΔΕΚΟ και της πρωτοβουλίας May Day είχε πραγματοποιήσει συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ διαμαρτυρόμενοι για το «ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και την καταστροφή των εργασιακών που τη συνοδεύει».

Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, έρχεται να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Η κυβέρνηση και η… κρουαζιέρα

Είναι αξιοσημείωτο ότι τις τελευταίες μέρες κυβέρνηση & ΤΑΙΠΕΔ ακολουθούν κατά… λέξη επιχειρήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων για να κάμψουν τον αγώνα των εργαζόμενων.

Έτσι,… επιστρατεύτηκε το γνωστό επιχείρημα της ζημιάς στην κρουαζιέρα, δημιουργώντας εντυπώσεις. Ωστόσο, ειδικά η κυβέρνηση είναι πολλαπλά εκτεθειμένη με αυτή την επιχειρηματολογία καθώς:
1.    Μέχρι τώρα τα κρουαζιερόπλοια που δεν προσεγγίζουν στον Πειραιά κατευθύνονται σε άλλα λιμάνια, όπως Λαύριο, Βόλος και Ναύπλιο. Έτσι, η μοναδική ζημιά είναι για τον ΟΛΠ, που πλέον δεν αποτελεί δημόσια περιουσία.
Δηλαδή, η κυβέρνηση… κόπτεται να μην προκληθεί οικονομική ζημία στη Cosco; Διότι δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί σοβαρά ότι μια κυβέρνηση μπορεί να φοβάται μην έχει… απώλειες ο Πειραιάς υπέρ άλλων ελληνικών πόλεων….
2.    Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) κ. Θ. Κόντες χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα των εργαζόμενων στο λιμάνι του Πειραιά και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύση.

Κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι στο λιμάνι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τον χώρο όπου έγινε Γενική Συνέλευση του ΟΛΘ και όπως μετέδωσε στην ηλεκτρονική σελίδα του ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» αποδοκιμάστηκαν έντονα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που πήγαν στο λιμάνι.

Όπως μετέδωσε ο παραπάνω σταθμός στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμενο από τους βουλευτές Συμεών Κεδίκογλου, Σταύρο Καλαφάτη, Σάββα Αναστασιάδη και Θεόδωρο Καράογλου.

Το κλιμάκιο είχε ζητήσει συνάντηση με τους εργαζομένους, ωστόσο όταν έφτασαν στο Εντευκτήριο όπου είχαν σύσκεψη οι εργαζόμενοι του λιμανιού, αρνήθηκαν να συναντηθούν με το σύνολο των περευρισκομένων και ζήτησαν να γίνει συνάντηση με αντιπροσωπεία, κάτι που ωστόσο απορρίφθηκε από τους συγκεντρωμένους. Εν τέλει, το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας αποχώρησε εν μέσω αποδοκιμασιών από τους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι επέκριναν τη στάση της Νέας Δημοκρατίας καθώς όπως ανέφεραν ενώ δήλωσαν πως ήθελαν τη σημερινή συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν για τα αιτήματά και τις θέσεις των εργαζόμενων, είχε προηγηθεί δήλωση του υπεύθυνου του τομέα Ναυτιλίας της ΝΔ, Συμεών Κεδίκογλου ο οποίος σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Ναυτιλίας Θεόδωρο Δρίτσα έκανε μεταξύ άλλων λόγο για «χάος στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με απρόβλεπτες συνέπειες λόγω των συνεχόμενων κινητοποιήσεων» ζητώντας να ασκηθούν ένδικα μέσα προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία των εργαζομένων.

Σε δηλώσεις της μετά το περιστατικό, η πρόεδρος διοικητικών υπαλλήλων ΟΛΘ και γγ της ΟΜΥΛΕ Φανή Γουργούρη, σημείωσε πως τέθηκαν από τους εργαζόμενους τα εξής ζητήματα: «Πώς έρχονται να δουν τους εργαζόμενους και πριν να ενημερωθούν όπως μας είπανε, έχουν κάνει τις δηλώσεις αυτές;», προσθέτοντας πως «άρα έχουν προκαταβάλει την στάση τους». Επιπλέον για το θέμα της πώλησης, σημείωσε «τους απευθύναμε το ερώτημα ως πολίτες προς βουλευτές αν είναι δυνατόν να μην εξετάζουν τα στοιχεία της συγκεκριμένης επιχειρούμενης πώλησης, τα οποία έχουν χαρακτήρα αντιαναπτυξιακό και αντιεθνικό». «Δεν θέλανε να γίνει η συζήτηση παρουσία όλων των εργαζόμενων και έφυγαν», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του σωματείου χείριστων οδηγών μηχανημάτων στον ΟΛΘ, Λάζαρος Τανταλίδης σημείωσε πως «το αποτέλεσμα της πολιτικής τους ήταν να εξαγριωθεί ο κόσμος». Όπως πρόσθεσε, «ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι οι κύριοι και τι έκαναν στην Cosco, που την άφησαν και μπήκε μέσα και δεν έκαναν τίποτα για την διασφάλιση των εργαζομένων και ήρθαν σήμερα να διασφαλίσουν εμάς». «Είναι πολιτική δική τους, αυτήν την δημιουργήσαν, αυτοί την εισπράττουν».

Ο Τριαντάφυλλος Αφεντουλίδης, πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΛΘ και μέλος του ΔΣ της ΟΜΥΛΕ, σε δηλώσεις του τόνισε: «Είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν και να μας πουν τις θέσεις τους για το λιμάνι, το μέλλον και την ανάπτυξη ενώπιον όλων των συναδέλφων. Επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη τους και να φύγουνε κυριολεκτικά τρέχοντας». «Αυτοί που θέλουν το ξεπούλημα του λιμανιού και βάζουν πλάτη στην σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτοί που ξεκίνησαν το ξεπούλημα του λιμανιού πριν από αρκετά χρόνια, τι θέλουν τελικά να μας πουν;», συμπλήρωσε.

Να σημειωθεί πως το αίτημα για άσκηση ένδικων μέσων από την Διοίκηση του ΟΛΘ προκειμένου να λήξει η απεργία των λιμενεργατών επανέλαβε το κλιμάκιο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη συνέχεια, κάνοντας επίσης λόγο για «καταστροφικές συνέπειες από την απεργία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης» και επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για τη στάση

Πηγή: Pireas2Day

limenergates-16672601

Κλιμακώνουν οι λιμενεργάτες τις κινητοποιήσεις με νέα 48ωρη απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή 9 και 10 Ιουνίου, καθώς και με αποχή από την εργασία το Σάββατο και την Κυριακή 11 και 12 Ιουνίου. Για την Παρασκευή έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στη συνέχεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το μεσημέρι της Τετάρτης οι εργαζόμενοι από τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, που συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και πορεία προς τον ΟΛΠ, ζητώντας την εξασφάλιση των εργασιακών τους σχέσεων εν όψει των ιδιωτικοποιήσεων.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ και ο Σύνδεσμος Εποπτών – Αρχιεργατών ΟΛΠ σημειώνεται ότι «οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ-ΟΛΘ με τη μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις όλες αυτές τις μέρες διατρανώνουν τη βούλησή τους ενάντια στο ξεπούλημα των λιμανιών και στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων».

Επισημαίνουν ότι «η μεγαλειώδης συγκέντρωση σήμερα, Τετάρτη, στον Πειραιά έστειλε μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις για την εργασιακή προοπτική των εργαζομένων. ∆ιεκδικούμε σταθερή και ασφαλή εργασία θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις και κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα δεν έχουν πλέον καμία αξία. Αξία έχουν οι νομοθετικές δεσμεύσεις για την εργασιακή συνέχεια όπως άλλωστε προβλέπεται και σε σχετική απόφαση του ΣτΕ».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Θοδωρής Δρίτσας ανέφερε: ««Για μια ακόμα φορά οφείλω να ενημερώσω ότι το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες και μέχρι αυτή τη στιγμή, καταβλήθηκε και συνεχίζει να καταβάλλεται από την κυβέρνηση κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ρύθμιση και όχι η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης».

Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι «οι στιγμές είναι κρίσιμες. Η επιτυχία των προσπαθειών αυτών δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης, είναι ευθύνη και όλων των εμπλεκομένων μερών. Η κυβέρνηση παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Ελπίζω ότι αυτό θα εκτιμηθεί και θα υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση από τους εργαζομένους. Είναι προς το συμφέρον όλων να εκτιμηθούν σωστά προτεινόμενες λύσεις που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο το συνολικότερο τοπίο αλλά αντίθετα θα αποτρέψουν αρνητικές εξελίξεις που είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν τις επιθυμεί».

ΝΔ: «Χάος στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ανίκανη η κυβέρνηση»

«Χάος επικρατεί στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, με απρόβλεπτες συνέπειες λόγω των συνεχόμενων κινητοποιήσεων και της αδυναμίας της κυβέρνησης να προστατέψει το κοινωνικό σύνολο, καθώς δεν ασκεί τα δικαιώματά της» υποστηρίζει ο βουλευτής κ. Σίμος Κεδίκογλου, υπεύθυνος του τομέα Ναυτιλίας της ΝΔ.

Σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα, του ζητεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί η διοίκηση του ΟΛΠ δεν προχωρά σε άσκηση όλων των ένδικων μέσων και βοηθημάτων προκειμένου να προστατέψει το κοινωνικό σύνολο και να κηρυχθεί παράνομη, άκυρη και καταχρηστική η απεργία των λιμενεργατών.

Ο κ. Κεδίκογλου επισημαίνει ότι «την ώρα που η κυβέρνηση χαιρετίζει τη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP, ταυτόχρονα αδιαφορεί για τις ανυπολόγιστες ζημιές εξαιτίας της απεργίας, θέτοντας σε κίνδυνο σημαντικά έργα, όπως είναι η κατασκευή του εν λόγω αγωγού, μπλοκάροντας την εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών, που προορίζονται για την κατασκευή του.

»Επιπλέον, σημαντικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις εισαγωγές φορτίων, στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων, καθώς και στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, όπως βρίσκονται παγιδευμένα περίπου 3.000 containers με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία και με τα πλοία είτε να αναγκάζονται να ξεφορτώνουν σε άλλα σημεία, είτε να κατευθύνονται προς την Τουρκία και με ορατό, επίσης, τον κίνδυνο των αποζημιώσεων.

»Παράλληλα, σε “ναυάγιο” οδηγείται και ο κλάδος της κρουαζιέρας. Εξαιτίας της κλιμάκωσης των απεργιακών κινητοποιήσεων, η Ελλάδα μένει εκτός προορισμών και τα πλοία αλλάζουν πορεία, δεδομένου ότι παρατηρείται μεγάλη ταλαιπωρία στη διαδικασία τροφοδοσίας και στη μεταφορά αποσκευών κρουαζιερόπλοιων».

Πηγή: Το Βήμα

Αναρτήθηκε από: olpnek | Μαΐου 31, 2016

ΟΛΠ: Δεν εγκρίθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης

OLP_11-3-2014

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωράνε το επόμενο διήμερο οι εργαζόμενοι στα λιμάνια μετά τη συγκέντρωση, που έγινε, το πρωί της Τρίτης, στην Αθήνα έξω από το ξενοδοχείο, όπου είχε προγραμματιστεί να γίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζόμενων στο λιμάνι κάνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφορά σε «παρωδία της Γενικής Συνέλευσης» καθώς απαγορεύτηκε η είσοδος στο ξενοδοχείο και κατ’ επέκταση η παρουσία στη Συνέλευση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Γ. Γεωργακόπουλος και Νίκος Γεωργίου) αλλά και αρκετών μικρομετόχων, εργαζόμενων στον ΟΛΠ.

Τελικά, η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε, σε κλίμα έντασης, χωρίς να προχωρήσει στην έγκριση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης. Αντίθετα, ενέκρινε τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων είναι ότι στο ΔΣ δεν θα μετέχουν εκπρόσωποι των εργαζόμενων και του Δήμου Πειραιά και πως το ΔΣ δεν θα έχει τακτικές συνεδριάσεις.

Για το θέμα της Σύμβασης Παραχώρησης προγραμματίζεται νέα Γ.Σ για τις 10 Ιουνίου στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για να «χρυσωθεί το χάπι» προς τον δήμαρχο Γιάννη Μώραλη στα πρακτικά της συνεδρίασης καταγράφηκε και η δέσμευση του βασικού μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) ότι ο Δήμος του Πειραιά θα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με μία από τρεις θέσεις που θα κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ σε αυτό.

Ωστόσο, αυτό δημιουργεί μείζον ζήτημα για τον δήμαρχο Πειραιά καθώς δεν θα συμμετέχει στο ΔΣ του Οργανισμού αλλά ως εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης, η παρουσία του Δήμου έχει ημερομηνία λήξεως αφού σε 5 χρόνια θα έχει περάσει το 67% των μετοχών του ΟΛΠ στη Cosco και το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα έχει εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο μεταξύ η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας, η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και η Ένωση Εποπτών- Αρχιεργατών ΟΛΠ σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:

Το συνδικαλιστικό κίνημα των λιμανιών για άλλη μία φορά έδωσε ηχηρή απάντηση στα κυβερνητικά σχέδια για το ξεπούλημα των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Με μία μεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας δώσαμε την απάντησή μας στην ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΛΠ που επιχείρησαν παράνομα να πραγματοποιήσουν έκτακτη Γ.Σ με στόχο να επισπεύσουν την παράδοση του ΟΛΠ στην COSCO.
Πραξικοπηματικά οι υπεύθυνοι του ΟΛΠ και του ΤΑΙΠΕΔ, με την συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, δεν επέτρεψαν την είσοδο στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης στους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων που είναι μέλη του ΔΣ/ ΟΛΠ, αλλά ούτε και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικάτων που είχαν επίσημα προσκληθεί, ούτε, επίσης, σε εργαζόμενους του ΟΛΠ που είναι μέτοχοι.
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε και τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για τήρηση της νομιμότητας, με αποκλειστική ευθύνη του ΟΛΠ και του ΤΑΙΠΕΔ, δεν κατέστη δυνατό να παραστούμε στη ΓΣ του ΟΛΠ, καθιστώντας, για ένα ακόμη λόγο, άκυρη τη Συνεδρίαση.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ είχαν έγκαιρα καταθέσει  εξώδικη επιστολή, όπου επισημαίναμε τις παρανομίες που έχει πράξει το ΤΑΙΠΕΔ στην προσπάθειά του να τροποποιήσει την Σύμβαση Παραχώρησης στα μέτρα της COSCO. Καλούσαμε δε την κυβέρνηση να παρέμβει για να μην πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.
Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Οικονομικών, πολιτικό προϊστάμενο του ΤΑΙΠΕΔ, ζητώντας την μη πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς η σύγκλησή της είναι άκυρη και παράτυπη. Η ρητή απάντηση που πήραμε από τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού ήταν ότι «η ΓΣ αναβάλλεται για τη Δευτέρα».
Αντίθετα από τη ρητή διαβεβαίωση της πολιτική ηγεσίας, την ίδια στιγμή το ΤΑΙΠΕΔ και ο πρόεδρος του ΟΛΠ μεθόδευσαν τη διεξαγωγή μέρους της Γενικής Συνέλευσης. Ενέκριναν την αλλαγή του καταστατικού, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της COSCO, πριν γίνει η μεταβίβαση των μετοχών και ανέβαλαν την έγκριση της Σύμβασης Παραχώρησης, επιβεβαιώνοντας τις αιτιάσεις της εξώδικης επιστολής μας.
Είναι πλέον φανερό πως η σημερινή παρωδία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ δεν έχει κανένα έρεισμα νομιμότητας και δεν δημιουργεί κανένα τετελεσμένο.
Οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ με νέα 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στις 1 και 2 Ιουνίου και διεκδικούμε από την Κυβέρνηση υπεύθυνες απαντήσεις στα αιτήματά μας και κυρίως υπεύθυνες πολιτικές πράξεις που θα κατοχυρώνουν την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις ΟΛΩΝ των εργαζομένων.
Τέλος, καλούμε σε συγκέντρωση τους συναδέλφους μας την Τετάρτη 1η Ιούνη στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ στις 11:00 το πρωί.

Επίθεση στους εργαζόμενους με «ξαναζεσταμένο φαγητό»

Στο μεταξύ, ερωτηματικά προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η επαναφορά στην επικαιρότητα από ΜΜΕ μιας…  ιστορίας, που είχε γραφτεί, για πρώτη φορά, το 2010, από τον «Ελεύθερο Τύπο» περί χορήγησης επιδόματος- δώρου σε συνδικαλιστές του ΟΛΠ.
Ο τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης είχε καταθέσει αγωγή κατά του «Ελεύθερου Τύπου», την οποία απέσυρε τελικά στις 18/11/2011 μετά από δήλωση επανόρθωσης της εφημερίδας ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο Β. Κορκίδης για τις κινητοποιήσεις

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης σε δήλωσή του για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης δήλωσε τα εξής:
«Η παρούσα δυσμενής κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στον εμπορικό κόσμο. Η επιλογή του συγκεκριμένου χρόνου, ο οποίος συμπίπτει με την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου αλλά και την αυξημένη κίνηση στον κλάδο της κρουαζιέρας, που γεννούν μεγάλες προσδοκίες για οικονομική τόνωση, αλλά και με τη διοργάνωση της μεγαλύτερης διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης των «Ποσειδωνίων 2016», κρίνεται μάλλον λανθασμένη. Στη σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία για τον τόπο μας τα ζητούμενα είναι τρία: α) η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων και της εργασιακής ειρήνης, β) η επιτάχυνση της μεταβατικής περιόδου των διαρθρωτικών αλλαγών και γ) η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την προσέλκυση επενδύσεων.
Με απόλυτο σεβασμό στο δικαίωμα διαμαρτυρίας των Σωματείων των υπαλλήλων των λιμανιών αλλά και κατανόηση στην αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου και των εργαζόμενων της Χώρας, κρίνεται απαραίτητη η λύση της απεργίας και η έναρξη διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών για την εξεύρεση μιας έντιμης λύσης.
Αν δεν βρεθεί άμεση λύση, που να ανταποκρίνεται στην κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης της αγοράς, είμαστε διατεθειμένοι ως κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούμε το μικρομεσαίο εμπόριο και θέλουμε την επιβίωσή του, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά του ακόμη και με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.  Οι μικρομεσαίοι έμποροι μετά τους οδικούς και σιδηροδρομικούς αποκλεισμούς είναι βέβαιο ότι δεν αντέχουν και θαλάσσιους αποκλεισμούς».

Πηγή: Pireas2Day

Αναρτήθηκε από: olpnek | Μαΐου 31, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 29/5/2016

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΟΜ. Υ. Λ. Ε )

Οδ. Ανδρούτσου 1 & Κανάρη, 18648-Δραπετσώνα, Τηλ.: 210-4630446, Fax : 210-4614655

E-mail : omyle@olp.gr, website : www.omyle.gr

ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

Tηλ.: 2104614825 – 2104615721 Fax: 2104611273 E-mail: dockers@otenet.gr www.dockers.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Tηλ.: 2104060913 Fax: 2104060912 E-mail: arx-epoptes@olp.gr

Πειραιάς 29.05.2016

 

Οι εργαζόμενοι στους ΟΛΠ και ΟΛΘ βρίσκονται σε έναν διαρκή και συνεχή αγώνα απέναντι στο ξεπούλημα των Λιμανιών, με αιχμή τους ΟΛΠ και ΟΛΘ.

Το ξεπούλημα των ΟΛΠ και ΟΛΘ συνδέεται άμεσα και με την μέγιστη απειλή των εργασιακών σχέσεων. Τα συνδικάτα των εργαζομένων, με αίσθημα ευθύνης και με υπευθυνότητα συμμετείχαν σε πολλαπλές συναντήσεις με τους συναρμόδιους υπουργούς καταθέτοντας προτάσεις για την διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων στο νέο περιβάλλον.

Η Κυβέρνηση, παρά τις δηλώσεις ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες των εργαζομένων και παρά τις διαβεβαιώσεις περί αποδοχής των αιτημάτων μας σε επίπεδο Πρωθυπουργού, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη υλοποίησης της διασφάλισης σταθερών και ασφαλών θέσεων εργασίας.

Στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 29.05.2016 η Κυβέρνηση αρκέστηκε σε αναγγελία νέας κοινής δήλωσης των Υπουργών Εργασίας και Ναυτιλίας περί αναγκαιότητας της διασφάλισης των εργασιακών μας σχέσεων. Αυτό, όμως, όπως είναι αυτονόητο, δεν αρκεί. Εδώ τα ζητήματα είναι συγκεκριμένα και απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, αλλά συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις. Αυτό για μας είναι απαιτούμενο και αυτό επιβάλλεται να πράξει η Κυβέρνηση για τους εργαζόμενους στους ΟΛΠ και ΟΛΘ.

Την ίδια ώρα το ΤΑΙΠΕΔ, με τις ευλογίες της Κυβέρνησης, προχωράει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ, με σκοπό να νομιμοποιήσει την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου, όπως και την τροποποίηση του Καταστατικού.

Από την πλευρά μας, με εξώδικη επιστολή μας, ζητάμε να απόσχουν από κάθε πράξη πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, γιατί υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες, όπως :

  • Έγκριση πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τόσο της χώρας μας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουμε καταθέσει σχετική καταγγελία στις επιτροπές αυτές.
  • Δεν έχει ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου.
  • Εκκρεμεί απόφαση επί της ενστάσεως που έχουμε κάνει στην αρχική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με δεδομένη, λοιπόν, αυτή την κατάσταση, εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να εντείνουμε την αγωνιστική μας δράση.

  • Να μετατρέψουμε τις γενικόλογες αναφορές της Κυβέρνησης για τις εργασιακές μας σχέσεις σε εφαρμοσμένη πολιτική πράξη.
  • Να σταματήσουμε κάθε αυθαιρεσία και την πολιτική του ξεπουλήματος των Λιμενικών Οργανισμών.
  • Να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στην εργασία.

Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τις 48ωρες επαναλαμβανόμενες ΑΠΕΡΓΙΕΣ.

 

Καλούμε σε αγωνιστικό προσκλητήριο

όλους τους εργαζόμενους στα Λιμάνια

την Τρίτη 31.05.2016,

συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 10 πμ

 και πορεία στο Σύνταγμα.

Αναρτήθηκε από: olpnek | Μαΐου 30, 2016

Εξώδικη επιστολή μετά την άκαρπη συνάντηση

γενική συνέλευση 14-6-2014

Εξώδικη επιστολή έστειλαν το απόγευμα της Κυριακής τα Σωματεία των Εργαζομένων σε ΟΛΠ και ΟΛΘ προς τον υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα, ΤΑΙΠΕΔ και ΔΣ του ΟΛΠ στην οποία καταγράφουν τις σοβαρές εκκρεμότητες που υπάρχουν στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Όπως ότι δεν έχει σταλεί ακόμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο το τελικό κείμενο της νέας Σύμβασης Παραχώρησης ανάμεσα στο Δημόσιο και στον ΟΛΠ, όπως έχουν δεσμευτεί οι συναρμόδιοι υπουργοί, κάτι που πρέπει να γίνει, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, πριν η Σύμβαση προωθηθεί προς κύρωση στη Βουλή.

Στην κίνηση αυτή προχώρησαν αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο υπουργείο Ναυτιλίας ανάμεσα σε εκπροσώπους των εργαζομένων, στον υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα και σε εκπροσώπους των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και η οποία απέβη άκαρπη, καθώς σύμφωνα με τους συνδικαλιστές και πάλι δεν έλαβαν καμία συγκεκριμένη απάντηση, εκτός από το γεγονός ότι αύριο Δευτέρα θα υπάρξει κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο για το θέμα τους.

Να σημειωθεί ότι ο Θ.Δρίτσας υποστηρίζει ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να κατοχυρωθούν πλήρως οι ασφαλείς και σταθερές θέσεις εργασίας των εργαζομένων σε ΟΛΠ και ΟΛΘ και ότι υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας το οποίο έχει αποτυπωθεί στη Σύμβαση Παραχώρησης Δημοσίου-ΟΛΠ και στη ΔΑΛ(Δημόσια Αρχή Λιμένος). Θέση με την οποία όμως διαφωνούν κάθετα οι εργαζόμενοι.

Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι σε ΟΛΠ και ΟΛΘ συνεχίζουν για πέμπτη μέρα αύριο (Δευτέρα) τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις καθώς είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Το βασικό τους αίτημα είναι να συμπεριληφθούν ρυθμίσεις στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Προσωπικού που να λειτουργούν ως δικλείδες ασφαλείας για τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Στο μεταξύ την Τρίτη πραγματοποιείται στις 11 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ στην οποία αναμένεται να εγκριθούν οι αποφάσεις που έλαβε πριν από μερικές ημέρες το ΔΣ της εταιρείας. Μια ώρα νωρίτερα στην Πλατεία Κλαυθμώνος θα συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι σε ΟΛΠ και ΟΛΘ, μετά από κάλεσμα της ΟΜΥΛΕ, της Ένωσης Λιμενεργατών και του Συνδέσμου Αρχιεργατών-Εποπτών και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία στο ξενοδοχείο του Συντάγματος που θα πραγματοποιείται η Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ.

Οι μέτοχοι του ΟΛΠ αναμένεται να εγκρίνουν την Σύμβαση Παραχώρησης Δημοσίου-ΟΛΠ με τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει τα μέλη του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίασή τους, αλλά και πολύ σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας. Μια από αυτές είναι η απομάκρυνση από το δ.σ. των δυο εκπροσώπων των εργαζομένων και του δημάρχου Πειραιά. Θέμα, το οποίο έθεσαν πρόσφατα ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης στη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναρτήθηκε από: olpnek | Απρίλιος 19, 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 19-4-2016

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΟΜ. Υ. Λ. Ε )

Οδ. Ανδρούτσου 1 & Κανάρη, 18648-Δραπετσώνα, Τηλ.: 210-4630446, Fax : 210-4614655

E-mail : omyle@olp.gr, website : www.omyle.gr

ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

Tηλ.:  2104614825 – 2104615721 Fax:  2104611273  E-mail:dockers@otenet.gr www.dockers.gr

Πειραιάς 19.04.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα μέλη των ΔΣ των συνδικαλιστικών φορέων του ΟΛΠ πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο ΔΣ/ΟΛΠ.

Από τους εκπροσώπους των εργαζομένων επισημάνθηκε στα μέλη του ΔΣ/ΟΛΠ το γεγονός ότι προωθούνται τα θέματα πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και επιλύονται μια σειρά αιτημάτων φορέων ή χρηστών του Λιμανιού, ενώ παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των εργαζομένων για επίλυση των εργασιακών ζητημάτων μπροστά στις νέες εξελίξεις η Κυβέρνηση και το ΔΣ/ΟΛΠ δεν δίνουν τις αναγκαίες λύσεις.

Συγκεκριμένα επισημάνθηκε :

Ø  Επιχειρείται από το ΔΣ/ΟΛΠ εισήγηση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων του θέματος της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καμία συμμετοχή το ΔΣ/ΟΛΠ στην διαμόρφωση του σχεδίου, όπως αυτό απαιτείται από την υπάρχουσα σήμερα Σύμβαση Παραχώρησης. Σημειωτέον ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις στο ΔΣ για το παραπάνω θέμα και έχει ληφθεί απόφαση του ίδιου του ΔΣ/ΟΛΠ, ότι αναληθώς αναφερόταν στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ ότι υπήρξε τέτοια συμμετοχή.

Ø  Τροποποιείται άρον – άρον το καταστατικό του Οργανισμού μεταβάλλοντας το ΔΣ αυτού σε άβουλο όργανο, αφού μεταβιβάζει όλες τις εξουσίες σε μονοπρόσωπες διαδικασίες.

Ø  Θέτει εκτός ΔΣ/ΟΛΠ, τόσο τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όσο και τον Δήμαρχο της πόλης του Πειραιά.

Ø  Κυρίως, όμως, κωφεύει για την εργασιακή διασφάλιση και προοπτική των εργαζομένων, οι οποίοι είναι οι βασικοί συντελεστές ανάπτυξης και λειτουργίας του Οργανισμού. Αντ’ αυτού «χορτάσαμε» από λόγια και καλές προθέσεις, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.

Ø  Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ/ΟΛΠ, όπως και από την Κυβέρνηση, να μην τεθεί κανένα θέμα στο ΔΣ που άπτεται της πώλησης του ΟΛΠ, εάν δεν επιλυθεί το ζήτημα της διασφάλισης των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στο νέο περιβάλλον σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και Εργασίας και τις ισχύουσες ΣΣΕ.


Οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ διατηρώντας στο ακέραιο την διαφωνία τους στο θέμα του ξεπουλήματος του Λιμανιού και έχοντας διατυπώσει τεκμηριωμένες απόψεις επ’ αυτού κάνουν γνωστό προς κάθε κατεύθυνση ότι χωρίς την διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων δεν μπορεί να υπάρξει πώληση του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

 

Older Posts »

Kατηγορίες