Αναρτήθηκε από: olpnek | Ιουνίου 18, 2016

Διευκρινήσεις και… σύγκρουση για τα εργασιακά στον ΟΛΠ


Συντάκτης: Χριστίνα Παπασταθοπούλου

Σε ένα «πόλεμο» ανακοινώσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σωματεία των εργαζομένων ΟΛΠ-ΟΛΘ έχει εξελιχθεί πλέον η αντιπαράθεση των δύο πλευρών για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων-απεργών στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ είχαν προηγηθεί το πρωί δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγας Γεροβασίλη και αμέσως μετά ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ, της Ένωσης Λιμενεργατών και του Συνδέσμου Εποπτών-Αρχιεργατών ο υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας προχώρησε σε νέες διευκρινιστικές δηλώσεις επί των δηλώσεων της Ολ. Γεροβασίλη.

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση ο Θ. Δρίτσας αναλύει τι έχει πράξει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τους καλεί να αποτιμήσουν με νηφαλιότητα τις θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Νομοθετικές ρυθμίσεις στον Κυρωτικό Νόμο

Νωρίτερα, η κυβέρνηση δια της κυβερνητικής εκπροσώπου ανέφερε πως οι Κανονισμοί Προσωπικού και Εσωτερικής Οργάνωσης του ΟΛΠ, που κατοχυρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, παραμένουν σε ισχύ μέχρι ν’ αλλάξουν…

Με αυτή τη… δέσμευση η κυβέρνηση θεωρεί ότι κατοχυρώνει τους εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι στην ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγας  Γεροβασίλη αναγνωρίζεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι αυτό δεν αποτελεί ουσιαστική κατοχύρωση των εργαζόμενων καθώς αναφέρεται πως στην Θεσσαλονίκη δρομολογείται «πληρέστερη κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων».

Και το ερώτημα είναι: Γιατί πριν ολοκληρωθεί, τον περασμένο Ιανουάριο, ο διαγωνισμός του ΟΛΠ δεν επιδιώχθηκε τροποποίηση της προκήρυξης, όπως- κατά την ανακοίνωση- θα γίνει στη Θεσσαλονίκη;

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Με νομοθετικές ρυθμίσεις στον Κυρωτικό Νόμο που θα εισαχθεί στη Βουλή για την έγκριση της Σύμβασης Παραχώρησης θα προβλέπεται:

  1. Η διατήρηση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και η όποια ενδεχόμενη αντικατάστασή του θα μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
  2. Η διατήρηση, επίσης, σε ισχύ του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΠ ΑΕ μέχρι την ενδεχόμενη κατάργηση και αντικατάστασή του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Η δυνατότητα επιλογής μετάταξης των εργαζομένων τόσο στην ΟΛΠ ΑΕ όσο και στην ΟΛΘ ΑΕ σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι σε ότι αφορά την σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στην ΟΛΘ ΑΕ και με δεδομένο ότι το αναρτηθέν σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης δεν έχει ακόμα δεσμευτικό χαρακτήρα, έχουν δρομολογηθεί επίσημες πρωτοβουλίες των συναρμοδίων Υπουργείων και της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ και το ΤΑΙΠΕΔ, για την πληρέστερη κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων».

«Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η Κυβέρνηση εκτιμά ότι έχει ανταποκριθεί, υπό τις παρούσες συνθήκες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις επιδιώξεις που η ίδια έθεσε. Θεωρούμε, επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του απεργιακού αγώνα των εργαζομένων στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη», σημειώνει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά το κείμενο

Ανακοινώσεις-Γεροβασίλη

Η απάντηση των εργαζόμενων

Η αντίδραση των εκπροσώπων των εργαζόμενων ήταν άμεση στη κυβερνητική ανακοίνωση και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και η Ένωση Αρχιεργατών- Εποπτών ΟΛΠ σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής

Για τη σωστή ενημέρωση των εργαζομένων, των χρηστών των Λιμανιών, των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της κοινής γνώμης, παραθέτουμε τα εξής:

Η Διάταξη που μας προτάθηκε χθες από το Υπουργείο Ναυτιλίας:

«α) ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)», ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 5115.01/02/2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄390 26.2.2004) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την κατάργηση του από το ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε. και την αντικατάσταση του κατά τις ισχύουσες, κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.»

Η Διάταξη που προτείναμε τα συνδικάτα:

«α) ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)», ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 5115.01/02/2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄390 26.2.2004) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση του κατά τις ισχύουσες, κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, στο ισχύον δίκαιο με συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση.»

Η ανακοίνωση της Κυβέρνησης:

«1. Η διατήρηση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και η όποια ενδεχόμενη αντικατάστασή του θα μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.»
Είναι φανερό ότι η διάταξη που προτάθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας παραπέμπει σε κατάργηση του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και μάλιστα με απλή απόφαση του ΔΣ/ΟΛΠ (δηλ. της COSCO) ενώ είναι κανονιστική πράξη τριών υπουργών. Δίνεται δηλαδή νομοθετική αρμοδιότητα στην COSCO και παραπέμπει στην απόλυτη επιβολή της για πλήρη απορρύθμιση-κινεζοποίηση των εργασιακών σχέσεων σε ΟΛΠ-ΟΛΘ».

«Ο καθένας μπορεί ν’ αντιληφθεί τώρα πλέον το μέγεθος της παραπλάνησης που επιχειρεί η κυβέρνηση. Όσο πιο γρήγορα η Κυβέρνηση σταματήσει την άθλια μεθόδευση και υιοθετήσει την ελάχιστη θέση των εργαζομένων όπως την παραθέτουμε, τόσο πιο γρήγορα θα οδηγηθούν τα λιμάνια σε ηρεμία.

Τα ψέματα της κυβέρνησης σπέρνουν ανέμους και θερίζουν θύελλες», καταλήγει η ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η ανακοίνωση των οργανώσεων

Συνδικάτα-Ανακοίνωση

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: